Hoe werkt de Voedselbank in het Turks / Gıda Bankası Türkçe nasıl çalışır?

NEDERLAND – Momenteel spreken naar schatting 400.000 personen Turks in Nederland. Een deel van deze mensen heeft soms problemen met de ingewikkelde Nederlandse samenleving. Hierdoor ontstaan gezondheidsproblemen en andere maatschappelijke schade. Voor deze groep legt Steffie nu in het Turks uit hoe onder andere de voedselbanken in Nederland werken.

Hollanda’da şu anda yaklaşık 400.000 kişi Türkçe konuşuyor. Bu insanların bazıları karmaşık Hollanda toplumuyla bazen sorun yaşıyor. Bu sağlık sorunlarına ve diğer sosyal hasarlara neden olur. Bu grup için, Steffie şimdi Türkçe olarak, diğer şeylerin yanı sıra Hollanda’daki gıda bankalarının nasıl çalıştığını açıklıyor.

https://Hoewerktdevoedselbank.nl

Kijk verder op het kanaal van Steffie

Credits
(1) Hoe werkt de Voedselbank in het Turks / Gıda Bankası Türkçe nasıl çalışır? – Steffie
(2) Video – Steffie
(3) Tekst – Steffie
(4) Voedselbanken Nederland / Hollanda’daki gıda bankaları