It nijs yn fiif minuten fan 23 desimber 2011

FRYSLÂN – De haadpunten fan it nijs fan 23 desimber: Man elektrokutearre yn heechspanningsmêst, 220 miljoen ekstra foar Ofslútdyk, Skylger jutters moatte hout ynleverje

Kijk verder op het kanaal van Omrop Fryslân

Credits
(1) It nijs yn fiif minuten fan 23 desimber 2011– Omrop Fryslân
(2) Video – Omrop Fryslân
(3) Tekst – Omrop Fryslân
(4) Voedselbank Dantumadeel