Opendag Voedselbank Oldambt

WINSCHOTEN – RTVGO was zaterdag 19 oktober aanwezig op de opendag van de Voedselbank Oldamb in Winschoten. De afgelopen week heeft Azzur Voedselbank Oldamb samen met, schuldhulpmaatje, het Leger des Heils, en Humanitas een convenant gesloten. Doel is om de (schuld)hulpverlening beter op elkaar af te stemmen.
Door de te verwachten bezuinigingen van de gemeente Oldambt, zullen mogelijk ook deze organisaties getroffen worden.

Kijk verder op het kanaal van RTVGO! gemeente Oldambt

Credits
(1) Opendag Voedselbank Oldambt – RTVGO! gemeente Oldambt
(2) Video – RTVGO! gemeente Oldambt
(3) Tekst – RTVGO! gemeente Oldambt
(4) Voedselbank Oldambt