Steeds meer mensen naar de Voedselbank in Zuidoost-Drenthe

EMMEN – Steeds meer mensen in Zuidoost-Drenthe moeten gebruik maken van de Voedselbank in Emmen om rond te kunnen komen. De Voedselbank kijkt dan ook met een bezorgde blik naar het jaar 2013. Omdat de organisatie afhankelijk is van giften van onder andere fabrikanten weten ze niet hoelang ze de stijging aankunnen.

De Voedselbank geeft om de 2 weken voedselpakketten aan mensen die niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

Op dit moment deelt Voedselbank Zuidoost-Drenthe meer dan 500 pakketten uit.

Verslag van: Floor Eikens, Lysanne Kon en Jimmy Reins

Kijk verder op het kanaal van ZO!34

Credits
(1) Steeds meer mensen naar de Voedselbank in Zuidoost-Drenthe – ZO!34
(2) Video – ZO!34
(3) Tekst – ZO!34
(4) Voedselbank Zuidoost Drenthe