Voedselbank Gorinchem

GORINCHEM – Het zouden zomaar je buren kunnen zijn. Tot over hun oren in de armoede. Echt alle typen mensen kan het overkomen.

In Gorinchem hebben we zo’n 75 gezinnen; die allemaal afhankelijk zijn van onze bijdrage.
Vrijwilligers werken met vereende kracht om deze stille armoede te bestrijden en verspilling van voedsel tegen te gaan.

Nu vanuit ons uitgiftepunt aan de Spijksedijk, met nieuwe mogelijkheden, ruimte voor ontmoeting en efficiënte opslag.

Meer aandacht voor cruciale aspecten zoals voedselveiligheid en voedselkwaliteit.

De steun, de hulp van leveranciers, overheden, sponsors, kerken en vrienden maakt dat wij dit kunnen doen.

In Gorinchem zitten we al, met meer dan 45 vrijwilligers. Zij laten elk potje, elk pakje, elke bijdrage van hand tot hand gaan.

Dat krijgen we gratis en we geven het ook weer gratis weg. Aan mensen die voldoen aan de toelatingseisen, die het echt nodig hebben.

Tegelijkertijd stimuleren we zelfredzaamheid van mensen. Samen met lokale organisaties helpen we om weer op eigen benen te gaan staan.

Het blijft dubbel, enerzijds het groeiend aantal mensen onder de armoedegrens, nu al meer dan 1 miljoen, anderzijds het succes dat we hebben in het tegengaan van voedselverspilling.

Onze missie houdt stand: oog voor voedsel, hart voor mensen.

Help ons helpen!

Kijk verder op het kanaal van Sietsema Productions

Credits
(1) Voedselbank Gorinchem – Sietsema Productions
(2) Video – Sietsema Productions
(3) Tekst – Sietsema Productions
(4) Voedselbank Gorinchem