Voedselbank Groningen: Stadjers Hand in Hand boekt eerste resultaten

GRONINGEN – Het project Stadjers Hand in Hand begint z’n vruchten af te werpen. Van de tien cliënten van de Voedselbank die meededen aan een pilot zijn er inmiddels drie doorgestroomd naar werk en staan daarmee weer op eigen benen. Isobel die nu nog met heel weinig geld moet rondkomen krijgt ondersteuning van Dienke die zelf geen geldzorgen heeft.

“Stadjers Hand is Hand geeft mij zicht op een andere wereld. Ik heb alleen maar schulden om mij heen en ik heb ook alleen maar instanties om mij heen die mij met die schulden kunnen helpen. Dienke komt bij mij thuis en dan hebben we het niet over de schulden en de ellende die ik heb maar we hebben het over de toekomst”, aldus Isobel.

Isobel heeft het over Dienke Slatman. Zij is één van de “rijke” coaches die een “armere” cliënt van de Voedselbank helpt met advies of gewoon een praatje. “Ik vind het een mooi project en ook de manier waarop Isobel en ik met elkaar omgaan vind ik heel prettig. Ik ben geen hulpverlener. We zoeken elkaar op en bespreken alledaagse dingen met elkaar. Maar als er dingen tussen zitten waarvan ik denk dat ze daarbij geholpen kan worden, dan leg ik dat neer bij de Voedselbank”, vertelt Slatman.

Directeur Ulfert Molenhuis van de Voedselbank en Mirjam Nagelmaker, projectleider van dit project besluiten: “Drie van de tien gezinnen die meededen aan de pilot met Stadjers Hand in Hand zijn inmiddels niet meer bij ons. Deze mensen hebben werk. En drie anderen zijn begonnen aan vrijwilligerswerk. Dat biedt perspectief. Wel zoeken we nog mensen die coach willen zijn. Mensen die dat willen kunnen zich aanmelden bij de Voedselbank”.

Kijk verder op het kanaal van RTVOOG

Credits
(1) Voedselbank Groningen: Stadjers Hand in Hand boekt eerste resultaten – RTVOOG
(2) Video – RTVOOG
(3) Tekst – rtvoog.nl
(4) Voedselbank Groningen