Voedselbank Harderwijk maakt zich zorgen

HARDERWIJK – De Voedselbank voor Harderwijk, Ermelo en Putten gaat zich inspannen om meer levensmiddelen binnen te krijgen. Het aantal cliënten stijgt nog steeds en is vergeleken met vorig jaar bijna verdubbeld. Tegelijkertijd nemen de overschotten bij fabrikanten, groothandels en supermarkten in de regio af.

Het bestuur van de Voedselbank vreest dan ook een verstoring van de balans in het nadeel van de cliënten. Op dit moment zijn in Harderwijk, Ermelo en Putten zo’n 140 huishoudens van een voedselpakket afhankelijk.

Het bestuur prijst zich gelukkig met de structurele steun van dertig kerken in de regio, die regelmatig artikelen inzamelen en collectes afstaan. Ook incidentele acties van scholen, particulieren, bedrijven en vereniging leveren een goede bijdrage.

Via publiciteit en gerichte acquisitie hoopt de Stichting Voedselbank de aanvoer van levensmiddelen op peil te houden. Met gemiddeld 140 pakketten per week gevuld met 20 tot 25 producten per pakket is het duidelijk dat er heel veel voedsel nodig is.

De Voedselbank Harderwijk is een volledige vrijwilligersorganisatie. Naast voedsel is er jaarlijks een behoorlijk geldbedrag nodig voor de exploitatiekosten zoals energie, verzekeringen, de transportbusjes en afschrijvingen.

Bijna al dit geld moet komen van giften en acties, alleen de gemeente Ermelo geeft een vaste jaarlijkse subsidie.

Het bestuur gaat opnieuw bij de colleges en politieke partijen van Harderwijk en Putten aankloppen voor een vaste jaarlijkse bijdrage, om zo de structurele inkomsten te verhogen.

Kijk verder op het kanaal van Sparnaaij TV

Credits
(1) Voedselbank Harderwijk maakt zich zorgen – Sparnaaij TV
(2) Video – Sparnaaij TV
(3) Tekst – Sparnaaij TV

(4) Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten