Voedselbank studie laat zien dat er 70% onzekerheid is bij voedselbank klanten

De Voedselbank studie laat zien dat ruim 70% van de voedselbank klanten niet altijd zeker is van voldoende of gezond en gevarieerd eten. Studie van Judith Neter van de Vrije Universiteit Amsterdam. Nu is de Vrije Universiteit Amsterdam bezig om samen met de regionale en lokale voedselbanken de beste strategie te ontwikkelen voor het optimaliseren en standaardiseren van de werkwijze van de voedselbanken. Dit vervolgonderzoek financiert ZonMw.

Ondanks de voedselhulp van de Voedselbank, heeft één op de drie voedselbank klanten niet altijd voldoende te eten. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam bij ruim 250 voedselbank klanten van elf verschillende voedselbanken verspreid over heel Nederland.

Voedselpakketten niet altijd genoeg en niet gezond.
Het is bekend dat mensen met een lage sociaal economische status vaker ongezonder eten dan mensen met een hoge sociaal economische status en hierdoor een groter risico hebben op bijvoorbeeld overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Voedselbank klanten vormen een bijzondere groep mensen met een lage sociaal economische status.

Zij zijn wat hun voedingsinname betreft voor een groot deel afhankelijk van wat ze wekelijks in hun voedselpakket krijgen.
De inhoud van de voedselpakketten is volledig afhankelijk van donaties van levensmiddelenbedrijven, supermarktketens en particulieren.

De inhoud van de voedselpakketten is veelal voldoende om de gebruikelijke voeding aan te vullen voor 2 à 3 dagen. Kennelijk is de inhoud van de voedselpakketten niet altijd genoeg en niet altijd gezond want ruim 70% van de voedselbank klanten is voedselonzeker. Dit betekent dat zij niet altijd de mogelijkheid hebben om voldoende of gezond en gevarieerd te eten.

Onderzoeker Judith Neter van de afdeling Gezondheidswetenschappen: “Het is schrikbarend dat er in een welvarend land als Nederland zoveel voedselbank klanten zijn die niet de mogelijkheid hebben om voldoende of gezond te eten.”

Lager opgeleiden en vrouwen hebben vaker niet voldoende te eten dan hoger opgeleiden en mannen. Voor voedselbank klanten met kinderen is het vaker niet mogelijk om gezond en gevarieerd te eten dan voor voedselbank klanten zonder kinderen.

Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland: “Het onderzoek bevestigt het beeld dat we dagelijks bij de voedselbanken zien. We kunnen alleen maar onze oproep herhalen dat voedselbanken veel meer en gezonder voedsel nodig hebben. En er wordt nog zo veel goed eten weggegooid!”

De Voedselbank studie is het eerste wetenschappelijke onderzoek dat bij Voedselbanken Nederland is uitgevoerd. De resultaten geven inzicht in de verschillende werkwijzen van de lokale voedselbanken, de karakteristieken van de voedselbank cliënten, de mate van voedselonzekerheid, de inhoud van voedselpakketten en de voedingsinname van voedselbank cliënten.

Voedselbanken Nederland blijft zoeken naar verbetering en de resultaten van de Voedselbank studie bieden hierbij belangrijke handvatten. De meerwaarde van het verspreiden/implementeren van de resultaten van de Voedselbank studie is daarom groot.

Met de implementatie van de resultaten door de relevante doelgroepen wordt beoogd om evenwichtigere voedselpakketten uit te geven die 1) vergelijkbaar zijn tussen de voedselbanken en 2) meer conform de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, gevarieerder en vanuit voedingskundig oogpunt kwalitatief beter zijn.

Het doel van dit VIMP-project is om:
1) De resultaten van de Voedselbank studie te verspreiden onder de relevante doelgroepen zoals Voedselbanken Nederland, regionale voedselbanken en lokale voedselbanken.

2) Samen met de regionale en lokale voedselbanken de beste strategie te ontwikkelen m.b.t. het optimaliseren en standaardiseren van de werkwijze van de voedselbanken.

3) Samen met de regionale en lokale voedselbanken een richtlijn t.a.v. de samenstelling van voedselpakketten te ontwikkelen, waardoor de inhoud van de pakketten vanuit voedingskundig oogpunt verbetert.

4) Samen met de regionale en lokale voedselbanken materialen te ontwikkelen die handvatten bieden voor de implementatie van deze strategie en richtlijn.

5) De strategie, richtlijn en implementatiematerialen te implementeren.

http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-gezond-eet-je-bij-de-voedselbank/ Link werkt niet meer