Voedselbanken hebben het zwaar, maar blijven open

ROTTERDAM – De Voedselbanken in de Rijnmond-regio houden vooralsnog het hoofd boven water. Juist nu komt er extra hulp van bedrijfsleven, restaurants en particulieren. Tientallen andere Voedselbanken in ons land hebben de deuren al moeten sluiten vanwege de coronacrisis. Het probleem van de Voedselbanken bestaat grofweg uit twee zaken: consumenten hamsteren de supermarkten leeg, waardoor er weinig overblijft voor de Voedselbanken. En vrijwilligers – vaak op leeftijd – blijven thuis uit angst besmet te raken. Zo zitten alleen in de provincie Groningen al honderden gezinnen in armoede zonder voedselpakket.

Daar is hier geen sprake van, zegt directeur Rob Boswinkel van Voedselbank Rotterdam, die ook een rol speelt in de wijde omgeving. Het valt hier gelukkig erg mee. Geen lege schappen hier. Er zijn erg veel bedrijven die veel royaler doneren dan ze normaal doen. Ook neemt de horeca minder af, waardoor er overschotten ontstaan op andere plekken. Dat komt ook naar ons toe. We krijgen veel extra hulp. Extra handjes. Daarnaast melden zich ook veel nieuwe vrijwilligers bij de verschillende uitdeelpunten en het distributiecentrum. Denk aan studentenverenigingen, het Rode Kruis en oud-vrijwilligers. Het is haast teveel om op te noemen. We moeten soms ook zeggen: fantastisch, maar we hebben nu genoeg mensen. Maar graag straks, want ik ben bang dat de crisis nog wel even duurt en dat er ook mensen van ons ziek zullen worden. Die handjes kunnen ze bij voedselcentrum Isaak & De Schittering nu al goed gebruiken. Medewerker Elsie:  We hebben veel vrijwilligers op leeftijd. Laatst zei iemand: mijn vrouw heeft het aan het aan haar hart. Ik kan helaas echt even niet meer komen. Aan de  andere kant hebben sommige van onze klanten hebben al aangeboden om te komen helpen.

De vleesvriezer is nagenoeg leeg bij Isaak & De Schittering. Maar verder zijn de schappen goed gevuld. Elsie:  Er komt minder van de supermarkten, dus moeten we creatief zijn en nieuwe bronnen aanboren. Tot nu toe lukt dat. Extra mensen nodig. Alleen bij Voedselbank Rotterdam komen al ruim 12 duizend mensen. De klap zou enorm zijn als men vestigingen moet sluiten. Bij Isaak & De Schittering voelde men dagenlang de paniek.  Er werd heel heftig gehamsterd. Mensen waren echt in paniek en namen zoveel mee als ze konden. Sinds gisteren merk ik dat die angst echt minder is.

Wel vrezen de Voedselbanken voor de toekomst. De klappen die economie krijgt, zullen er in gaan hakken. Boswinkel:  We zien nu nog geen extra aanmeldingen, maar ik verwacht wel dat dat gaat gebeuren. Bij Isaak & De Schittering zit het met de voedselvoorraden op het moment wel goed, maar  er is een andere oproep die men graag wil doen. Elsie:  Blijf niet thuis zitten en kom hier naartoe. Het is verantwoord, we houden afstand en je doet goed werk. We hebben echt extra mensen nodig.

Kijk verder op het kanaal van Rijnmond

Credits
(1) Voedselbanken hebben het zwaar, maar blijven open – Rijnmond
(2) Video – Rijnmond
(3) Tekst – Rijnmond
(4) Voedselbank Rotterdam
(5) Voedingcentrum Isaak & De Schittering