Voedselbank Losser hoe werkt dat?

De Stichting Voedselbank Steunpunt Losser is in december 2010 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden, en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.

Wij zijn werkzaam in de gemeente Losser.

De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank Losser verwerft voedsel via het regionale centrum in Deventer, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden.

De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket. Een pakket kan uitsluitend aangevraagd worden door bemiddeling van een hulpverleningsinstantie.

credit
(1) Harry Veldman
(2) Voedselbank Losser

Geef een reactie