Dokkum

Topdrokte foar Sinteklaas

DOKKUM - Foar in soad Fryske winkellju is de sneon foar Sinteklaas de drokste dei fan it jier. Yn it lêste wykein foar it feest keapje in soad Friezen noch gau har lêste kado's. Nettsjinsteande de drokte treft de ekonomyske krisis ek Sinteklaas. Yn Dokkum en omkriten hat de Sint sels de help fan'e ynwenners ynroppen om kadootjes by him te bringen. Dy binne dan spesjaal foar de 200 bern dy't oanwiisd binne op de Voedselbank.

Lees Meer.....